Historiek:

De Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming (KMDA) werd gesticht in 1882.  Toen maakte de KMDA deel uit van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde - beter gekend als de Zoo van Antwerpen.

In de loop der jaren is er veel veranderd daar dierenbescherming een belangrijk thema is geworden in de samenleving.  De KMDA werd een zelfstandige vereniging die beschikt over een groot maatschappelijk draagvlak waardoor ze een eigen maatschappelijke zetel kreeg in de Schuttershofstraat.  In de jaren '30 nam de KMDA geleidelijk aan de uitbating van het stedelijk asiel in de De Bosschaertstraat over.

Sinds deze tijd zet onze organisatie zich in voor de opvang van verloren, achtergelaten, niet meer gewenste, loslopende en gevaarlijke honden en katten.

In de jaren '70 werd een uitbreiding van de capaciteit
noodzakelijk.  Het stedelijk asiel verhuisde van de
De Bosschaertstraat naar de Bredastraat (1972),
een modern asiel, waar ongeveer 120 honden
konden worden opgevangen.  Het was de Stad Antwerpen die het gebouw ter beschikking stelde terwijl de KMDA in stond voor de dagelijkse werking.

De veranderde maatschappelijke opvatting over dieren en dierenrechten veroorzaakte in de jaren '90 een verstrenging van het beleid naar de opvang en verzorging van honden en katten toe door de wetgever.  Het gebouw in de Bredastraat beantwoorde structureel, naast de aftakeling door
de tand des tijds, niet meer aan deze nieuwe normen.

Om in de toekomst de opvang van honden en katten op een goede en degelijke wijze te kunnen blijven voorzien was een nieuw gebouw nodig.

In 1999 werd het gebouw in Kontich (een voormalig dierenpension) aangekocht door de KMDA.  Deze vestiging werd aangekocht om de dieren van de Bredastraat in afwachting van een nieuw gebouw in Antwerpen te huisvesten.

Dit gebouw biedt op elk ogenblik de mogelijkheid om ongeveer 40 asielhonden en 40 pensionhonden op te vangen.  De faciliteit is dus in staat om plusminus 80 honden onderdak te bieden en voorziet op deze wijze een degelijke dienstverstrekking voor de zuidkant van Antwerpen.  Er werd gekozen om in Kontich een minimum aan katten op te vangen omwille van de beperkte plaats in het gebouw.

In 2002 werd de zoektocht hervat om nu ook de noordkant van Antwerpen te bereiken.  Het probleem was echter de vele eisen die gesteld werden aan een nieuwe site.  Men ging op zoek naar een overzichtelijk, goed gesloten terrein dicht bij de stad, bereikbaar met het openbaar vervoer, zonder hinder voor de directe omgeving en eventuele buren.

In de loop van 2003 werd een kantoorgebouw met omliggende grond gevonden in het havengebied en na enig overleg en toestemming van het havenbedrijf om een asiel in de haven in te planten werd overgegaan tot de aankoop van dit gebouw.

Het architectenbureau Pulsararchitecten werd onder de arm genomen om het bestaande gebouw om te vormen tot een hypermodern asiel waarbij het welzijn van de dieren en de veiligheid van het personeel alsook een milieuvriendelijke en energiebesparende werking de belangrijkste uitgangspunten zijn.

gebouw kmda Antwerpen

In de loop van 2004 werden met hulp van medewerkers en vrijwilligers alle honden van uit de Bredastraat overgebracht naar Kontich.  Ondertussen was het eerste deel van de site in Antwerpen klaar en konden de katten naar Antwerpen verhuizen. 

In 2006 werden dan ook de hondenverblijven opengesteld voor opvang. Het zal echter wel de bedoeling blijven het merendeel van de honden in Kontich te blijven huisvesten.

In de nabije toekomst zal de KMDA beginnen om ook het gebouw in Kontich te moderniseren.

 

 

Home                  Privacybeleid                            Contact asiel