Honden ter adoptie op dit moment:

Foto's honden ter adoptie

Om te weten of het hondje dat je wil zien in Antwerpen of in Kontich verblijft:

bel even of concteer ons via mail met ondrstaande link "contact asiel".

 

 

Al de gegevens op deze site zijn door copyright beschermd.

Behoudens schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht en de eigenaar van deze site, mag niets van wat hier wordt vrijgegeven verveelvoudigd en of openbaar gemaakt worden op enigerlei wijze, evenmin via het internet.

Het hierbovenstaande is ook van toepassing op de gehele of gedeeltelijke bewerking van de gegevens van deze site.

Home                                                                             Contact asiel
adoptie hond